គ.ជ.ប នឹងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានសន្លឹកឆ្នោតអត់បានការ ជាង១សែនសន្លឹក ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤

FN ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នឹងបើកការស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុ ដែលនាំឲ្យមានសន្លឹកឆ្នោតអត់បានការច្រើន ក្នុងការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយ និងពន្យល់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់បន្ថែម អំពីការគូសសញ្ញាធិច លើសន្លឹកឆ្នោត សំដៅបង្កើនចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការ នៅពេលបោះឆ្នោតក្រោយៗទៀត។

គ.ជ.ប បានបង្ហាញថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧នេះ ចំនួនសន្លឹកឆ្នោតអត់បានការមានរហូតដល់ទៅ ១៣៣,៤៨៤សន្លឹក ចំណែកសន្លឹកឆ្នោតបានការមានចំនួន ៦,៩៧៣,៩១១សន្លឹក។

លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប បានថ្លែងប្រាប់អង្គភាព Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឲ្យដឹងថា ចំនួនសន្លឹកឆ្នោតអត់បានការ នៅអាណត្តិទី៤នេះ ច្រើនជាងអាណត្តិមុនៗ គួឲ្យកត់សម្គាល់។

អ្នកនាំពាក្យរូបនេះ បានបន្តថា នៅថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ គ.ជ.ប នឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគណបក្សនយោបាយ អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុ ដែលនាំឲ្យមានសន្លឹកឆ្នោតអត់បានការ ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤នេះ និងចាត់វិធានការពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សំដៅបង្កើនបរិមាណសន្លឹកឆ្នោតបានការ នៅពេលបោះឆ្នោតក្រោយៗទៀត ពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត អាណត្តិទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ។

លោកបញ្ជាក់ថា ចំពោះសន្លឹកអត់បានការទាំងនោះ គ.ជ.ប មិនបានកំណត់ថា ប្រជាពលរដ្ឋចង់គូសនៅលើគណបក្សណាច្រើនជាងគេនោះទេ ប៉ុន្តែកំហុសឆ្គងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលគូសខុសលើសន្លឹកឆ្នោតនេះ គឺច្រើនមាននៅបណ្ដាតំបន់ ដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមានការយល់ដឹងច្រើន ឬមិនទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយ ពិសេសមនុស្សចាស់។

សូមជម្រាបថា ក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ មានប្រជាពលរដ្ឋទៅ បោះឆ្នោតចំនួន ៧,០៤០,៥៩៤នាក់។ លុះដល់ពេលប្រកាសផលទ្ធផលផ្លូវការ គ.ជ.ប បានរកឃើញថា ចំនួនសន្លឹកឆ្នោតអត់បានការមានរហូតដល់ទៅ ១៣៣,៤៨៤សន្លឹក ចំណែកសន្លឹកឆ្នោតបានការមានចំនួន...Read More


PM Hun Sen Reminds Officials to Serve People

Source: AKP

Prime Minister Hun Sen has urged all officials to be a loyal and responsible public servants and that they are beholden to the people.

The message was delivered Monday during the graduation ceremony for 751 trainees and students of Royal School of Administration.

“All government officials must know that we are the faithful servants to our citizens and that the citizens are our masters,” stated the premier.

“We must respond to the needs of our masters and make our masters happy,” he added.

The premier...Read More


PM Holds a Get-together with Cambodian Students in Vietnam

Source: AKP

Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen held a get-together with 103 students who are pursuing their studies in the Vietnamese province of Binh Duong on June 21, during his trip to Vietnam to mark the 40th anniversary of the process to overthrow the Pol Pot genocide regime (Khmer Rouge regime).
According to his official Facebook page, on the occasion, Samdech Techo Hun Sen expressed his support and encouragement to the Cambodian students continuing their studies overseas,...Read More


PM Reaffirms Commitment to Protect Peace, Monarchy and Constitution

Source: AKP

Cambodia’s Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has reaffirmed his strong commitment to defend peace, monarchy, constitution and the legal government and be against anyone who intends to destroy them.
Addressing at the commemoration ceremony of the 40th anniversary of the process to overthrow the Pol Pot genocide regime (Khmer Rouge regime) held this morning at Koh Thmar in Tunloung commune, Memut district, Thbong Khmum province, Samdech Techo Hun Sen said the Royal Cambodian Armed Forces (RCAF)...Read More


Cambodian PM Presides Over the Commemoration of 40th Anniversary of the Process to Overthrow Khmer Rouge Regime

Source: AKP

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, presided over this morning the commemoration of the 40th anniversary of the process to overthrow the Pol Pot genocide regime (Khmer Rouge regime).
This historical event was held in Koh Thmar in Tunloung commune, Memut district, Thbong Khmum province.
Samdech Techo Hun Sen recalled his past experience during that period to the public and foreign ambassadors.
The premier also shared yesterday on his official Facebook page...Read More


PM Congratulates the Winners of 7th Phnom Penh International Half Marathon

Source: AKP

Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has expressed congratulations to all the winners as well as the local and international athletes who participated in the 7th Phnom Penh International Half Marathon yesterday.
This annual sporting event attracted more than 5,300 people, of them 4,829 are Cambodians and 523 are foreigners from 33 countries, up about 20 percent compared with last year.
For men’s 21-kilometre race, the first winner is Kuniaki Takizaki while the two runners up are...Read More


PM Hun Sen: To Build Peace Is Hard

Source: FN

Prime Minister Hun Sen, on Saturday morning, reiterated the value of peace efforts and called on all citizens and youths to join in preserving peace for Cambodia to continue stepping forward.

“To build peace is difficult, but to destroy the peace is just a blink of an eye,” the premier wrote on Facebook.

The premier added that he had been through the war and danger many times. He almost loses life in searching for peace for the people and the youth and that...Read More


Exclusive Interview with PM Hun Sen on the Accusation of Secret Instructions

Source: FN

Prime Minister Hun Sen had an exclusive interview with Fresh News on Saturday concerning the accusation of secret instructions to armed forces commanders.

“Rainsy was stupid for accusing me giving secret instructions to commanders of the armed forces to be implemented on him,” stated the premier in the exclusive interview.

“Where is my signature and seal?… Rainsy was imprisoned for his consecutive incitements and defamations,” he added.

The premier reiterated that if Rainsy arrived at the airport, he will be cuffed.

Sam Rainsy, former Cambodia...Read More


Cambodian PM Re-affirms the Case of Former President of Opposition Party

Source: AKP

Cambodia’s Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen re-affirmed here this morning about the case of self-imposed exiled opposition politician Sam Rainsy, former President of the Cambodia National Rescue Party (CNRP).
This reaction was raised in his public speech at a graduation ceremony of the Paññāsāstra University after the Royal Government of Cambodia lifted an order barring Mr. Sam Rainsy from entry to the country in 2016.
According to Samdech Techo Hun Sen’s remarks, the former President of...Read More


Cambodian PM Calls on All Newly Elected Commune/Sangkak Council Members to Work Together

Source: AKP

Cambodia’s Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen called on here this morning all newly elected commune/Sangkat council members to work together even though they are from different political parties.
Addressing to the graduation ceremony of Paññāsāstra University, Samdech Techo Hun Sen said the National Election Committee will announce the official result of the June 04 Commune/Sangkat Council Election on June 25, but the preliminary figures showed that Cambodian People’s Party (CPP) won 2/3 of the Commune/Sangkat council...Read More


PM Hun Sen to Discuss US Visa Fees

Source: FN

Prime Minister Hun Sen has announced that he plans to propose a visa fee exemption for Cambodians applying to travel to the US to President Donald Trump during an ASEAN-US Meeting 2017.

“Currently, to apply for U.S visa, you must pay $150 if the visa is granted or not. I want to propose that the fee is waived if the visa is not granted,” stated the premier.

“For the rich, it’s not a problem. But for the poor, they have to apply for...Read More


PM Hun Sen: We Know Where You Are

Source: FN

Prime Minister Hun Sen reiterated that those who threaten the lives of others on Facebook will be found regardless of their location.

“People who curse and threaten people’s lives don’t realize that we can locate them,” stated the premier.

The premier also warned that the government will take action.

Police officer Leang La was arrested and detained on Thursday for threatening the lives of the premier and his family through a Facebook post.

...Read More

Previous

Follow us

Ministries/Institutions